Regulamin

1.

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonujacego pod adresem url: http://mcfun.pl/ Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: DreamFactory Solutions LLC, 2232 Dell Range Blvd. Ste 245, Cheyenne, WY 82009, USA. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@dreamfactorysolutions.biz Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. Serwis wykorzystuje dane osobowe w nastepujacych celach: Realizacja zamówionych uslug Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o uzytkownikach i ich zachowaniu w nastepujacy sposób: Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostaja wprowadzone do systemów Operatora. Poprzez zapisywanie w urzadzeniach koncowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2.

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych sa chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzieki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostaja zaszyfrowane w komputerze uzytkownika i moga byc odczytane jedynie na docelowym serwerze. Dane osobowe przechowywane w bazie danych sa zaszyfrowane w taki sposób, ze jedynie posiadajacy Operator klucz moze je odczytac. Dzieki temu dane sa chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera. Hasla uzytkowników sa przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashujaca dziala jednokierunkowo - nie jest mozliwe odwrócenie jej dzialania, co stanowi obecnie wspólczesny standard w zakresie przechowywania hasel uzytkowników. Operator okresowo zmienia swoje hasla administracyjne. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczenstwa. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególnosci oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3.

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: OVH

4.

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywac Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jesli bedzie to niezbedne do wykonania zawartej z Toba umowy lub do zrealizowania obowiazków ciazacych na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: firma hostingowa na zasadzie powierzenia operatorzy platnosci Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dluzej, niz jest to konieczne do wykonania zwiazanych z nimi czynnosci okreslonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowosci). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie beda przetwarzane dluzej niz przez 3 lata. Przysluguje Ci prawo zadania od Administratora: dostepu do danych osobowych Ciebie dotyczacych, ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych. Przysluguje Ci prawo do zlozenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie bedzie moglo byc wykonane w przypadku istnienia waznych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzednych wobec Ciebie interesów, praw i wolnosci, w szczególnosci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen. Na dzialania Administratora przysluguje skarga do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne do obslugi Serwisu. W stosunku do Ciebie moga byc podejmowane czynnosci polegajace na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu swiadczenia uslug w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezposredniego. Dane osobowe sa przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, ze przesylamy je poza teren Unii Europejskiej.

5.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez uzytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostana one podane. Serwis moze zapisac informacje o parametrach polaczenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w niektórych wypadkach, moze zapisac informacje ulatwiajaca powiazanie danych w formularzu z adresem e-mail uzytkownika wypelniajacego formularz. W takim wypadku adres e-mail uzytkownika pojawia sie wewnatrz adresu url strony zawierajacej formularz. Dane podane w formularzu sa przetwarzane w celu wynikajacym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obslugi zgloszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji uslug itp. Kazdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on sluzy.

6.

Informacje zachowaniu uzytkowników w serwisie moga podlegac logowaniu. Dane te sa wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7.

Operator stosuje analize statystyczna ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedziba w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej uslugi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usluga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urzadzeniu koncowym uzytkownika. W zakresie informacji o preferencjach uzytkownika gromadzonych przez siec reklamowa Google uzytkownik moze przegladac i edytowac informacje wynikajace z plików cookies przy pomocy narzedzia: https://www.google.com/ads/preferences/ Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalajace na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania uzytkownika na stronie, co moze dawac zludzenie, ze dane osobowe uzytkownika sa wykorzystywane do jego sledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania zadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich dzialan jest wlaczona obsluga plików cookie. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, ze serwis Facebook (Facebook Inc. z siedziba w USA) wie, ze dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie zadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usluga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urzadzeniu koncowym uzytkownika. Operator stosuje rozwiazanie badajace zachowanie uzytkowników poprzez tworzenie map ciepla oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje sa anonimizowane zanim zostana przeslane do operatora uslugi tak, ze nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotycza. W szczególnosci nagrywaniu nie podlegaja wpisywane hasla oraz inne dane osobowe. Operator stosuje rozwiazanie automatyzujace dzialanie Serwisu w odniesieniu do uzytkowników, np. mogace przeslac maila do uzytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyrazil on zgode na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora. Operator moze stosowac profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

8.

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowia dane informatyczne, w szczególnosci pliki tekstowe, które przechowywane sa w urzadzeniu koncowym Uzytkownika Serwisu i przeznaczone sa do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraja nazwe strony internetowej, z której pochodza, czas przechowywania ich na urzadzeniu koncowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczajacym na urzadzeniu koncowym Uzytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujacym do nich dostep jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane sa w nastepujacych celach: utrzymanie sesji uzytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzieki której uzytkownik nie musi na kazdej podstronie Serwisu ponownie wpisywac loginu i hasla; realizacji celów okreslonych powyzej w czesci ( Istotne techniki marketingowe ); W ramach Serwisu stosowane sa dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stale” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” sa plikami tymczasowymi, które przechowywane sa w urzadzeniu koncowym Uzytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wylaczenia oprogramowania (przegladarki internetowej). „Stale” pliki cookies przechowywane sa w urzadzeniu koncowym Uzytkownika przez czas okreslony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuniecia przez Uzytkownika. Oprogramowanie do przegladania stron internetowych (przegladarka internetowa) zazwyczaj domyslnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzadzeniu koncowym Uzytkownika. Uzytkownicy Serwisu moga dokonac zmiany ustawien w tym zakresie. Przegladarka internetowa umozliwia usuniecie plików cookies. Mozliwe jest takze automatyczne blokowanie plików cookies Szczególowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegladarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies moga wplynac na niektóre funkcjonalnosci dostepne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urzadzeniu koncowym Uzytkownika Serwisu wykorzystywane moga byc równiez przez wspólpracujace z operatorem Serwisu podmioty, w szczególnosci dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedziba w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedziba w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedziba w USA).

9.

Zarzadzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrazac i cofac zgode? Jesli uzytkownik nie chce otrzymywac plików cookies, moze zmienic ustawienia przegladarki. Zastrzegamy, ze wylaczenie obslugi plików cookies niezbednych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczenstwa, utrzymania preferencji uzytkownika moze utrudnic, a w skrajnych przypadkach moze uniemozliwic korzystanie ze stron www

10.

Strona pozwala na uzyskanie wirtualnych przedmiotów na serwerze gry Minecraft. Uzytkownik za pomoca mikroplatnosci dokonuje zakupu podajac wczesniej nazwe postaci w grze Płatności PSC obsługiwane są przez: InfoPlus S.C.ul. Lubelska 37, 26-600 Radom, NIP: 796-269-23-29

11.

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: DreamFactory Solutions LLC, 2232 Dell Range Blvd. Ste 245, Cheyenne, WY 82009, USA, Mail bok@cuddihosting.pl. Infolinia w języku polskim - +48800003015